Laatste uitgave

Beelden uit Giethoorn Blokland , Kees

Beelden uit Giethoorn

Kees Blokland (Schiedam, 1947) is naast dichter, ‘personeelsman’ en bestuurder. Hij woont afwisselend in Amsterdam en Giethoorn. Van zijn hand verschenen eerder de bundels Al dat ik ben (1998) en – in samenwer-king met Famke Hajonides – Aanraken (2001), Afwegen (2004), Aardse Za-ken (2008), Van alle tijden (2013) en Onderweg (2016).

Famke Hajonides (Jakarta, 1952) volgde de Rijksacademie van Beeldende Kunsten in Amsterdam. Zij woont en werkt in Amsterdam en Gaasterland. 

De standaard editie van deze bundel telt 400 exemplaren. De tekst is vorm-gegeven door Dick Ronner in Houwerzijl. De gebruikte letter is Times New Roman. De boekproductie werd verzorgd door Drukkerij De Marge in Gro-ningen. 

De luxe editie is verschenen in 20 gesigneerde exemplaren (Romeins ge-nummerd). Peri Kim van binderij De Roemte uit Rasquert vervaardigde de band.

ISBN: ISBN/EAN 978-90-79726-16-5

bundel € 15,00 (verzendkosten: 4 zegels van 1) - Luxe uitgave € 25,00 (verzendkosten: 5 zegels van 1)

Overige uitgaven

Geef het door! Elburg auteurs , diverse

Geef het door! Elburg

Geef het door! Elburg is de verslaglegging van een project waarmee jong en oud verbonden worden. Jongeren halen verhalen op bij senioren in de gemeente Elburg. Verhalen die, als ze niet opgeschreven worden, verloren gaan.

Het boek bevat 50 interviews met foto’s van de alle geinterviewden en de interviewers.

Het project is een initiatief van de gemeente Elburg.

ISBN: ISBN/EAN 978-90-79726-15-8

€ 10,00 - Het boek is verkrijgbaar bij de gemeente Elburg


Ik heb van het leven vrijwel niets verwacht auteurs , diverse

Ik heb van het leven vrijwel niets verwacht

Dit boek is uitgegeven ter gelegenheid van de 45e sterfdag van de dichter J.C. Bloem (1887 – 1966).

Voor dit boek zijn 13 beeldend kunstenaars gevraagd om naar aanleiding van een gedicht van Bloem een kunstwerk te maken. Gedicht en kunstwerk zijn in dit boek afgebeeld.

Daarnaast is een aantal artikelen over Bloem opgenomen van onder andere Marjan Berk, Dolf Verroen, de juryvoorzitter Gerdi Verbeet en de biograaf van Bloem, Bart Slijper.

ISBN: 978-90-79726-06-6

€ 7,50 (verzendkosten: 5 zegels van 1)


Forecast Beyl , Ronald

Forecast

Ronald Beyl is een veelzijdig mens, hij is musicoloog, beeldend kunstenaar, schrijver en poëet. Uit alle kunstuitingen spreekt een subtiliteit en een intens gevoelsleven.

Ronald Beyl woont en werkt in Leeuwarden.

Van hem is een dichtbundel verschenen die eigenlijk een klein uniek kunstwerk is. De bundel “Forecast” is een met de hand in oud leer gebonden werk, met het gedicht Forecast in het Nederlands en in een Engelse vertaling.

In de bundel is een collage opgenomen (80 x 80 mm) gemaakt met olieverf, grafiet, lood, tempera en plaster.

Dit boek is uitverkocht.


Verlegen land Beyl , Ronald

Verlegen land

In het najaar van 2008 is de eerste bundel met meerdere gedichten van Ronald Beyl uitgegeven met de titel “Verlegen land”. In 10 gedichten beschrijft Ronald een bewogen periode in zijn leven.

De bundel is met de hand gedrukt van de Lectura door Trionapers in Houwerzijl op een Korrex Proefpers.

Marije Bouman uit Akkrum maakte voor het frontispice een linoleumsnede.

De standaardeditie telt 125 Arabisch genummerde exemplaren.

Voor de luxe editie vervaardigde Peri Kim van Binderij De Roemte te Rasquert de boekband en de cassette. Marije Bouman maakte voor deze editie nog drie linoleumsneden.

Deze uitvoering bestaat uit XXV Romeins genummerde exemplaren.

ISBN: 978-90-7972-6011

€ 14,00 (verzendkosten: 3 zegels van 1) / de cassette is uitverkocht


Van alle tijden Blokland , Kees

Van alle tijden

Van alle tijden komt voort uit een kruisbestuiving tussen dichter Kees Blokland en beeldend kunstenaar Famke Hajonides. In een levendig duet van tekst en beeld verklanken zij de menselijke zoektocht naar fundamentele waarden.

De bundel is gemodelleerd rond vier begrippenparen: Ontmoeting en Stilte, Licht en Kwetsbaarheid, Tijd en Ruimte en Betekenis en Paradox.

De gedichten geven gestalte aan hedendaagse menselijke emoties en overwegingen. De tekeningen zijn een vertaling van meesterwerken door de eeuwen heen, met duidelijke verwijzingen naar ikonen uit de schilderkunst: van Avercamp, Rembrandt en Ruysdael tot Mondriaan,Turner en Picasso.

Kees Blokland (Schiedam, 1947) is naast dichter, ‘personeelsman’ en bestuurder. Hij woont afwisselend in Amsterdam en Giethoorn. Van zijn hand verschenen eerder de bundels Al dat ik ben (1998) en – in samenwerking met Famke Hajonides – Aanraken (2001), Afwegen (2004) en Aardse zaken (2008).

Famke Hajonides (Jakarta, 1952) volgde de Rijksakademie van Beeldende Kunsten in Amsterdam. Zij woont en werkt in Amsterdam en Gaasterland.

De standaardeditie van deze bundel telt 750 exemplaren. Het omslag is met de hand gedrukt op een proefpers van de Lectura door Triona Pers uit Houwerzijl op 250 grams Bierpapier Witbier. Het binnenwerk is gezet uit de Garamond en in offset gedrukt door De Marge in Groningen op 130 grams Chagall Ivoorwit. Het bindwerk werd verzorgd door Witlox in Groningen.

De luxe editie verschijnt in XIV exemplaren (Romeins genummerd). Peri Kim van binderij De Roemte te Rasquert vervaardigde band en cassette. In elke cassette is één origineel van de tekeningen van Famke Hajonides bijgevoegd.

ISBN: 978-90-79726-07-3

Bundel € 15,00 (verzendkosten: 3 zegels van 1) / Casette € 125,00 (verzendkosten: 7 zegels van 1)


Onderweg Blokland , Kees

Onderweg

Kees Blokland (Schiedam, 1947) is naast dichter, ‘personeelsman’ en bestuurder. Hij woont afwisselend in Amsterdam en Giethoorn. Van zijn hand verschenen eerder de bundels Al dat ik ben (1998) en – in samenwerking met Famke Hajonides – Aanraken (2001), Afwegen (2004), Aardse Zaken (2008) en Van alle tijden (2013).

Famke Hajonides (Jakarta, 1952) volgde de Rijksacademie van Beeldende Kunsten in Amsterdam. Zij woont en werkt in Amsterdam en Gaasterland.

De standaard editie van deze bundel telt 400 exemplaren. De omslag is met de hand gedrukt op een Korrex proefpers door Triona Pers uit Houwerzijl op 290 grams Sirio Dark Blue. Het binnenwerk is gezet uit de Times New Roman en gedrukt in offset door drukkerij De Marge in Groningen op 170 grams Tom & Otto Silk mc. Het bindwerk is eveneens verzorgd door drukkerij De Marge.

De luxe editie is verschenen in XX gesigneerde exemplaren (Romeins genummerd). Peri Kim van binderij De Roemte uit Rasquert vervaardigde de band.

ISBN: 978-90-79726-10-3

€ 15,00 (verzendkosten: 4 zegels van 1) / luxe uitgave is uitverkocht


Aardse zaken Blokland , Kees

Aardse zaken

Kees Blokland (Schiedam, 1947) is naast dichter, ‘personeelsman’ en bestuurder. Hij woont in Amsterdam en in Giethoorn. Van hem verschenen eerder de bundels: Al dat ik ben in 1998, Aanraken in 2001 en Afwegen in 2004.

In Aardse Zaken wordt in 32 gedichten de sfeer van inspiratie, geloof en liefde met de feitelijke wereld verbonden en omgekeerd.

Famke Hajonides van der Meulen (Jakarta, 1952) maakte voor de bundel 10 tekeningen. Famke volgde de Rijksacademie voor beeldende kunsten. Zij woont en werkt in Amsterdam en Gaasterland.

De gedichten en de tekeningen zijn over en weer vol betekenis.

De standaardeditie van de bundel telt 700 exemplaren. De omslag is met de hand gedrukt door Trionapers in Houwerzijl, het binnenwerk in offset door Drukkerij de Marge in Groningen. Witlox in Groningen verzorgde het bindwerk.

Voor de luxe editie vervaardigde Peri Kim van Binderij De Roemte in Rasquert de boekband en de cassette. Deze uitvoering bestaat uit XXX Romeins genummerde exemplaren. Famke Hajonides van der Meulen maakte voor deze editie een litho, gebaseerd op een tekening in de bundel. Daarnaast zijn er een veertigtal exemplaren verschenen in een harde boekband.

ISBN: 978-90-79726-02-8

cassette € 75,00 (verzendkosten: 7 zegels van 1) / de bundel en de luxe editie zijn uitverkocht


Gedichten Chagall , Marc

Gedichten

In 1968 verscheen bij Gérald Cramer in Genève de bundel “Poèmes” van Marc Chagall, in een kleine oplage, met 24 afbeeldingen van kleuren houtsnedes; in de bundel zijn 41 gedichten van Chagall opgenomen. In 1975 verscheen de handelseditie in een grote oplage, met afbeeldingen in zwart-wit.

Frouwkje Zwanenburg heeft de Franse gedichten op een schitterende wijze in het Nederlands vertaald; deze Nederlandse vertaling met de titel “Gedichten” is begin 2011 verschenen. In de bundel zijn naast de 41 gedichten, de 24 afbeeldingen van de houtsnedes opgenomen.

De vormgeving van de bundel is verzorgd door Trionapers in Houwerzijl; de druk van de bundel is verzorgd door drukkerij De Marge uit Groningen.

Op verzoek van het Chagall comité in Parijs, is op de omslag een afbeelding opgenomen zoals deze ook de oorspronkelijke bundel uit 1995 prijkte.

Dit boek is uitverkocht.


Ongetemde kracht Dura , Carla

Ongetemde kracht

Carla Dura (Rotterdam) kreeg haar opleiding als actrice in Amsterdam en Parijs.

Van haar verscheen een groot aantal bundels, waar onder “Een winter lang” (1983); “Heimwee langszij” (1987); “Sporadisch” (1990); “Vreemd gaan met het leven” (1993);”Rouwen staat vrij” (1995); “Alles staat tot niets” (1997); “Het licht mag zich verslapen” (2002).

In de bundel staan tekeningen van Martina Wagner-Mohr (Ludwigshafen BRD). Zij studeerde vrije en toegepaste grafiek aan de Akademie voor Beeldende Kunsten in Neurenberg en aan de Rijksakademie voor beeldende kunsten in München. Als grafisch kunstenares, met als specialisatie literaire illustraties werkt zij voor uitgeverijen en periodieken. Zij exposeert regelmatig in binnen- en buitenland.

De standaardeditie van deze bundel telt 350 exemplaren. Het omslag is met de hand gedrukt door Trionapers in Houwerzijl, het binnenwerk in offset door Drukkerij de Marge in Groningen.

Witlox in Groningen verzorgde het bindwerk.

Voor de luxe editie vervaardigde Peri Kim van Binderij De Roemte te Rasquert de boekband.

Deze uitvoering bestaat uit XXX Romeins genummerde en gesigneerde exemplaren.

ISBN: 978-90-79726-03-5

€ 15,00 (verzendkosten: 3 zegels van 1) / luxe uitvoering is uitverkocht


Ridder Driest Pool , Walter Jacob

Ridder Driest

Walter Jacob Pool (Zeist, 1938) is psycholoog, niet practizerend. Hij woont in Assen en wijdt zich nu geheel aan het schrijven van gedichten en verhalen.

Van hem verschenen eerder:

De Stilte en het licht (2005); De golven lijken nimmer moe (2006); Vanuit de schaduw (2006); Waar vogels kinderen zijn (2008); Tussen de doornen bloeit een roos (2010) en Huis in de Herfst (2015).

In zijn gedichten laat hij zich inspireren door de ‘natuur’ en ‘andere dingen die er toe doen’. Ridder Driest is een lichtvoetig gedicht over diepe menselijke gevoelens van de man en van de vrouw.

ISBN: 978-90-79726-11-0

€ 7,00 (verzendkosten: 3 zegels van 1)


Huis in de herfst Pool , Walter Jacob

Huis in de herfst

Walter Jacob Pool is psycholoog. Hij was gedurende vele jaren werkzaam in de forensische psychiatrie. Hij woont in Assen en wijdt zich nu geheel aan het schrijven van gedichten en verhalen.

Van hem verschenen eerder:

De Stilte en het licht (2005); En golven lijken nimmer moe (2006); Vanuit de schaduw (2006); Waar vogels kinderen zijn (2008) en Tussen de doornen bloeit een roos (2010).

“Huis in de Herfst” is geïnspireerd op herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog, bezoeken aan Holocaustgedenkplaatsen en op oorlogen die op ons netvlies verschijnen.

ISBN: 978-90-79726-09-7

€ 15,00 (verzendkosten: 3 zegels van 1)


Broer Snijders , A.L.

Broer

A.L. Snijders (Amsterdam, 1937), pseudoniem voor Peter Cornelis Müller, schrijft zeer korte verhalen (zkv) voor verschillende dagbladen en tijdschriften. Van hem verschenen onder andere de bundels Belangrijk dat ik niet aan lezers denk (2006), Heimelijke vreugde 1 en 2 (2008), Vijf bijlen (2009).

Broer is enige jaren gelden verschenen als feuilleton op de website van de VPRO.

Dit boek is uitverkocht


Varkensvlucht van der Meij , Bert

Varkensvlucht

Bert van der Meij (Katwijk aan Zee, 1958) is tekenaar en tekstschrijver. Hij is de bedenker van “Kappie” een bekend figuur in Katwijk, die in diverse strips is verschenen.

Bert studeerde aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten in Den Haag; hij heeft diverse prijzen gewonnen voor zijn tekeningen.

“Varkensvlucht” vertelt over het leven van Endrik Broer in Giethoorn in de jaren ’20 van de vorige eeuw.

€ 10,00 / Het boek is verkrijgbaar bij Museum Giethoorn


IJsvogel achter glas Van der Veer , Lomme

IJsvogel achter glas

Lomme van der Veer is advocaat en dichter te Giethoorn. Na diverse publicaties, onder andere in de Revisor en bij Uitgeverij Bert Bakker, verscheen in 2010 bij uitgever Cees Duine zijn eerste bundel “Wak”. Wiegen den Uyl verzorgde voor deze bundel de collages.

Berber van der Veer (Giethoorn, 1996) is tekenaar.

IJsvogel achter glas is het resultaat van een bijzondere samenwerking tussen vader en dochter. Letterlijk en figuurlijk hebben zij in deze dichtbundel hun woonomgeving geschetst.

De oplage van deze bundel telt 100 genummerde en gesigneerde exemplaren. De bundel is voor Cees Duine, uitgever te Giethoorn vormgegeven door Dick te Houwerzijl en geproduceerd door Drukkerij De Marge te Groningen.

ISBN: 978-90-79726-08-0

€ 10,00 (verzendkosten: 2 zegels van 1)


Wak Van der Veer , Lomme

Wak

Lomme van der Veer is advocaat en dichter te Giethoorn. Na diverse publicaties, onder andere in De Revisor en bij Uitgeverij Bert Bakker, is dit zijn eerste bundel.

De bundel omvat 22 gedichten; elk van de gedichten wordt geaccentueerd met een collage gemaakt door Wiegen den Uyl (Diemen, 1944).

Wiegen den Uyl woont en werkt in Kamperveen. Den Uyls oeuvre telt honderden schilderijen, tekeningen en collages.

Wak is het product van een samenwerking van twee heren, waarbij over en weer elkaars krachten zijn versterkt en verdiept

Gedichten en collages zijn in dit proces onlosmakelijk verbonden geraakt.

De oplage van de bundel telt 250 genummerde en gesigneerde exemplaren. De bundel is voor Cees Duine Uitgever Giethoorn vormgegeven door Uitgeverij Vliedorp te Houwerzijl en geproduceerd door Drukkerij de Marge in Groningen. Witlox in Groningen verzorgde het bindwerk.

ISBN: 978-90-79726-0402

€ 20,00 (verzendkosten: 3 zegels van 1)


Rubaiyat Omar Khayyam van Rossum , Hans

Rubaiyat Omar Khayyam

Hans van Rossum: "De Rubaiyat met de kwatrijnen van de Perzische dichter en wijsgeer Omar Khayyam (rond 1040 geboren en gestorven op 85-jarige leeftijd) is al sinds ongeveer mijn 16e mijn meest favoriete boek. Als ik maar één boek naar het zo bekende onbewoonde eiland mee zou mogen nemen, dan zou dat het zijn. Omar Khayyam werd door FitzGerald in Engeland geïntroduceerd; zijn bewerking en die van zijn vele volgers legden de nadruk op rijm en dichterlijke vorm. Ik heb deze kwatrijnen ook bewerkt, maar met de nadruk op de inhoud, de gedachtewereld van Omar Khayyam. Misschien kunnen we juist nu veel leren van en ook plezier beleven aan deze kwatrijnen, weliswaar uit een andere tijd, maar daarom niet minder actueel. Overigens, naast zijn wijze levenslessen schuwde Omar Khayyam de wijn en ook vrouwelijk gezelschap niet, zoals uit onderstaand kwatrijn blijkt.”

Een selectie van 144 kwatrijnen uit Hans van Rossum's Nederlandse bewerking is nu verschenen in boekvorm.
Ruth van Rossum redigeerde de uitgave.

Een stuk brood, wat vers water,
de schaduw van een boom en jouw
ogen. Geen sultan is gelukkiger dan ik,
geen bedelaar droeviger.

Dick Ronner verzorgde de vormgeving van de bundel.

De oplage van 75 exemplaren werd geproduceerd door Probook te Utrecht.

U kunt het boek bestellen of informatie vragen via dit mail-adres: hans-van.rossum@hetnet.nl

ISBN: ISBN/EAN 978-90-79726-17-2

Bundel € 17,50. Bestellen en/of informatie, mail naar hans-van.rossum@hetnet.nl.


Vogels in Giethoorn Van Straten , Peter

Vogels in Giethoorn

Peter van Straaten is tekenaar en schrijver; hij woont en werkt in Amsterdam.
Van hem zijn o.a. verschenen Vader & Zoon; Agnes feuilleton; Aanstoot; Peter’s Zeurkalender en het kinderboek Oma Kattepis. In 2010 ontving hij de “Inktspotprijs”.

Siegfried Woldhek (Emmen, 1951) is satirisch tekenaar bij Vrij Nederland en NRC-Handelsblad. Hij woont en werkt in Giethoorn. Naast zijn vele tekeningen in dag- en weekbladen verscheen zijn collectie schrijversportretten in het boek “Knetterende letteren”. In 2012 ontving hij de “Inktspotprijs”.

In deze uitgave staat een kort verhaal van Peter van Straaten over vogels, Giethoorn en Siegfried Woldhek. Peter schreef het verhaal naar aanleiding van vier door getekende Siegfried vogels. De afbeeldingen zijn in de bundel opgenomen.

De uitgave omvat 16 pagina’s en is met de hand gedrukt door Triona Pers te Houwerzijl en voorzien van een “Japanse binding”.

ISBN: 978-90-79726-00-4

Dit boek is uitverkocht


Op zoek naar jou Van Wassenaar , Alexander

Op zoek naar jou

“Op zoek naar jou” is de eerste dichtbundel van Alexander van Wassenaer. In twaalf gedichten verwoordt hij zijn gevoelens van angst, machteloosheid, verdriet en rouw die hem in beslag namen toen zijn geliefde plotseling werd overvallen door een zeer ernstige ziekte.

Van Sam Drukker, beeldend kunstenaar, zijn vier tekeningen in deze bundel opgenomen.

ISBN: 978-90-79727-14-1

31 pagina’s / € 10,00 (verzendkosten: 3 zegels van 1)


Klank van Jasmijn Zwanenburg , Frouwkje

Klank van Jasmijn

In “Klank van Jasmijn” verwoordt Frouwkje Zwanenburg Amersfoort, 1953) haar ontwikkeling tot vrouw. Zij worstelt met haar weerbarstige moeder die langzaam naar de zijlijn schuift en tenslotte uit haar leven wegglijdt.

Van Joke Konijn (beeldend kunstenaar) zijn in de bundel een aantal aquarellen opgenomen.

ISBN: 978-90-79726-13-4

€ 15,00 (verzendkosten: 3 zegels van 1)